Umowy majątkowe małżeńskie:


1) dowody osobiste, paszporty (kserokopia lub skan do przygotowania projektu, do podpisania umowy należy zabrać ze sobą dowód tożsamości),

2) odpis skrócony aktu małżeństwa,

w wypadku umowy rozszerzającej wspólność ustawową mogą być wymagane inne dokumenty, zwłaszcza, gdy małżonkowie chcą ujawnić rozszerzenie wspólności ustawowej w księdze wieczystej (jeśli została założona)