Protokoły spółek:


1) dowody osobiste, paszporty (kserokopia lub skan do przygotowania projektu, do podpisania umowy należy zabrać ze sobą dowód tożsamości) wspólników,

2) numer KRS Spółki,

3) tekst jednolity umowy spółki dotychczas obowiązujący, wypis umowy spółki,

4) lista wspólników,

ewentualnie projekty uchwał, zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz inne dokumenty, które okażą się konieczne po analizie dokumentów wyżej wymienionych